02 80 50 380 info@ospo-slb.si

Informacije javnega značaja

Potrdila, pojasnila in vnaprej pripravljene obrazce za matično in podružnično šolo lahko dobite na sedežu OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Kopališka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica in na spletni strani šole.

Javni uslužbenci, ki dajejo splošne informacije so:

  • ravnateljica Nadja Stegne, nadja.stegne@ospo-slb.si, 02 8050 363, 051 413 125
  • pomočnica ravnateljice Tadeja Pregl, tadeja.pregl@ospo-slb.si, 02 8050 364
  • tajnica VIZ Anica Stegne, anica.stegne@ospo-slb.si, 02 8050 380
  • šolska svetovalna delavka Neva Klaneček, neva.klanecek@ospo-slb.si, 02 8050 366

 

Katalog informacij javnega značaja

Pravilnik o načinu dostopa do informacij javnega značaja

Odločanje o pravicah in dolžnostih učencev

Dostopnost