02 80 50 380 info@ospo-slb.si

KARIERNA ORIENTACIJA

Karierna orientacija predstavlja program načrtovanih dejavnosti in aktivnosti, s pomočjo katerih učenec razvije predstave, znanja in veščine, ki mu omogočajo ustrezno odločanje in pomagajo pri prehodih z ene na drugo stopnjo izobraževanja ter pri prehodu v zaposlitev. Izvaja se v okviru rednih predmetov, razrednih ur, drugih aktivnosti na šoli in izven šole (obiski srednjih šol, tržnica poklicev, predstavitev srednjih šol ipd.). Temeljni cilj karierne orientacije je pomagati učencem pri sprejemanju odločitev glede nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter izbiri poklicne poti.

 

Koordinator in izvajalec karierne orientacije je šolska svetovalna služba. V proces karierne orientacije so vključeni učenci, učitelji in starši. Proces se konča z individualnim svetovanjem učencem in opozarjanjem na optimalne možnosti na posameznih poklicnih področjih. Ker gre za proces, ostaja odprt vse dotlej, dokler se posameznik odloča.

 

Sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji

 

Uporabne povezave:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje – vpis v srednjo šolo
Poklicni kažipot
Pripomoček za učinkovito načrtovanje kariere in iskanje zaposlitve
Opisi poklicev
Karierno središče
Evropski portal za zaposlitveno mobilnost
Center za poklicno izobraževanjeInformacije o štipendijah
Informacije o štipendijah
Informacije o štipendijah

 

Obvestila

 

VPIS V SREDNJO ŠOLO

Vse informacije najdete na spletni povezavi tukaj.

 

ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE 2023/2024

 

TABELA ZA IZRAČUN TOČK

 

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

 

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ – glej prilogo 1

 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE – RAZPIS

 

STANJE PRIJAV – Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Dostopnost