02 80 50 380 info@ospo-slb.si

Program MEPI

Program MEPI – je edinstven mednarodni program osebno socialnega razvoja, ki mlade opremlja za delo in življenje. MEPI mlade med 14 in 25 letom vabi, da prevzamejo odgovornost za lastni osebnostni in poklicni razvoj. Pri tem se spopadajo z izzivi in za dosežke prejmejo priznanje mednarodne veljave.  V programu je bilo do sedaj vključenih preko 8 milijonov mladih iz 130 držav.

 Program enkratno dopolnjuje formalno izobraževanje, omogoča sistematično osebnostno spremljanje ter predstavlja edinstven okvir za kakovostno neformalno izobraževanje. Je ne-tekmovalen in priznanje lahko doseže vsak, ki v izbranih aktivnostih izkaže svoj trud, vztrajnost, napredek.

V Sloveniji program MEPI danes izvaja že preko 80 osnovnih in srednjih šol oz. preko 300 učiteljev, ki so več kot 20.000 mladim omogočili udeležbo v programu, ki spreminja življenja.

MEPI ponuja znanje in izkušnje za individualno, osebnostno rast pod vodstvom mentorjev. Če je šola institucija znanja, je MEPI neke vrste šola življenja. MEPI to dokazuje z naborom mehkih znanj, ki posameznika opremijo za boljše poznavanje sebe, drugih in boljše funkcioniranje v družbi. Ta vrsta znanj postaja vedno bolj pomembna in cenjena v sodobni družbi in še posebej v trenutku, ko mladi vstopijo na trg dela. Vodja je Lenart Gregorič.

Dostopnost