02 80 50 380 info@ospo-slb.si

Šolski okoliš

Matična enota je OŠ Pohorskega odreda, s sedežem v Slovenski Bistrici, Kopališka ulica 1. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za celoten zavod.

Šolski okoliš matične Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica obsega:
Aljaževa ulica (PO 0038), Aškerčeva ulica (PO 0290), Bazoviška ulica (PO 0024), Cankarjeva ulica (PO 0287), Cesta XIV. Divizije (PO 0022), Cigonca razen h. št. 59, 60 (PO 0141, 0142), Cvetlična ulica (PO 0017), Devina (PO 0063), Devinska ulica (PO 0035, 0288), Finžgarjeva ulica (PO 0022, 0287), Gombačeva ulica (PO 0034), Grajska ulica razen h.št. 12 (PO 0030, 0031), Gregorčičeva ulica (PO 0021, 0290), Ingoličeva ulica (PO 0022), Jamova ulica (PO 0285), Jenkova ulica (PO 0017), Jurčičeva ulica (PO 0001), Kajuhova ulica h. št. od 1 do 77, od 79 do 85 (PO 0017, 0021, 0022, 0287, 0290), Kettejeva ulica (PO 0021), Klopce (PO 0064, 0300), Kolodvorska ulica h. št. od 1 do 38, od 40 do 99 (PO 0001, 0025), Kovača vas (PO 0055, 0056, 0057, 0296), Kraigherjeva ulica (PO 0015, 0036, 0285, 0276), Kratka ulica (PO 0034), Krekova ulica (PO 0024), Lackova ulica (PO 0024), Leonova ulica (PO 0024), Leskovarjeva ulica (PO 0001), Levič (PO 0282), Levstikova ulica (PO 0285), Livadna ulica (PO 0024), Ljubljanska cesta h. št. parne
od 44 do 122 in h. št. neparne od 71 do 127 (PO 0022, 0024, 0038), Mariborska cesta h.št. neparne od 1 do 51 (PO 0035), Miklošičeva ulica (PO 0001), Mladinska ulica (PO 0034), Murnova ulica (PO 0021), Na Jožefu h.št. neparne od 1 do 87, 82 (PO 0035, 0289), Nazorjeva ulica (PO 0022), Nova gora nad Slovensko Bistrico h. št. 23, od 32 do 54, 58, 67, 70, od 80 do 83 (PO 275, 0283), Ob gozdu (PO 0015, 0036), Ob parku (PO 0015, 0034), Ob potoku (PO 0015, 0285), Osojna ulica (PO 0021), Ozka ulica (PO 0030, 0031), Partizanska ulica h. št. parne od 2 do 22 (PO 0030), Pirnikova ulica (PO 0024), Preloge od h. št. 23 dalje (PO 0256), Prepuž (PO 0146), Prešernova ulica (PO 0287), Proti Jezam (PO 0280), Ratejeva ulica (PO 0025), Ribiška ulica (PO 0015), Ritoznoj (PO 0059, 0060, 0061, 0309), Romihova ulica (PO 0001), Samova ulica (PO 0036, 0285), Sernčeva ulica (PO 0036), Sevec od h. št. 11 dalje (PO 0255), Slovenska ulica neparne h. št. od 1 do 13 (PO 0001), Spodnja Ložnica h. št. od 1 do 9, 36, od 40 naprej (PO 0039, 0267), Spodnja Nova vas (PO 0086, 0087), Stepišnikova ulica (PO 0024), Šentovec (PO 0062, 0278), Špindlerjeva ulica h. št. neparne od 1 do 57, parne od 36 do 54 (PO 0017, 0021, 0022, 0287, 0290), Štuhčeva ulica (PO 0034), Tavčarjeva ulica (PO 0001), Tomažičeva ulica (PO 0001), Tovarniška ulica (PO 0036), Travniška ulica (PO 0015), Trg svobode h. št. 20 in 24 (PO 0030), Ulica Anice Černejeve (PO 0017), Ulica Bračičeve brigade (PO 0285), Ulica dr. Štefke Hribarjeve (PO 0034, 0277), Ulica Pohorskega bataljona h. št. 5 (PO 0034), Ulica Sagadinovih (PO 0034), Ulica Slave Klavore (PO 0021), V Črnec (PO 0021, 0038), V Zafošt (PO 0038), Videž (PO 0143), Visole h. št. 1,2,21, od 34 do 43, od 100 do 135 (PO 0048, 0271), Vodovnikova ulica (PO 0038), Vošnjakova ulica neparne h. št. od 1 do 11 (PO 0001), Vrtnarska ulica (PO 0017, 0021), Zadružna ulica h.št. 1,3 in 5 (PO 0025), Zelena ulica h. št. 1, 3 in 5 (PO 0001), Zgornja Bistrica h. št. od 77 do 93, od 106 do 117, od 151A do 152, od 159 do 168 (PO 0052), Zidanškova ulica (PO 0034, 0277), Žolgarjeva ulica h. št. 25 (PO 0001), Žolgerjeva ulica (PO 0001), Župančičeva ulica (PO 0287, 0290).

Šolski okoliš OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, podružnična šola Zgornja Ložnica sestavljajo naslednja naselja:
Kostanjevec, Gladomes, Zg. Ložnica, Sp. Ložnica (od h.št. 10 do 38), Korplje, Vrhole pri Slovenskih Konjicah, Vinarje (od h.št. 71 do 93 in od 106 dalje), Tinjska Gora (h.št. 1, 2, 3, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91in 92), Visole (od h.št. 136 naprej), Fošt (h.št. od 1 do 22).

Osnovna šola lahko v določenih primerih in iz utemeljenih razlogov vpisuje učence tudi iz drugih šolskih okolišev.

Dostopnost