02 80 50 380 info@ospo-slb.si

Osnovni podatki

 

Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
Kopališka ulica 1
2310 Slovenska Bistrica

tel./fax: 80 50 380; 80 50 378
Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01313-6030679804,
ID za DDV: SI 48238112
internetna stran: http://www.ospo-slb.si/
elektronska pošta: info@ospo-slb.si

Na šoli je 40 oddelkov:

  • 31 oddelkov na matični šoli,
  • 9 oddelkov na PŠ Zgornja Ložnica.

Imamo 15 skupin podaljšanega bivanja:

  • na matični šoli 12 skupin,
  • na PŠ Zgornja Ložnica 3 skupine.

Skupaj imamo 941 učencev, od tega:

  • 770 učencev na matični šoli,
  • 171 učencev na PŠ Zgornja Ložnica.
Dostopnost