02 80 50 380 info@ospo-slb.si

Organi šole

VODSTVO ŠOLE

Matična šola
 • Nadja STEGNE – ravnateljicanadja.stegne@ospo-slb.si
 • Tadeja PREGL – pomočnica ravnateljicetadeja.pregl@ospo-slb.si
 • Nuša BRATOVŠČAK – pomočnica ravnateljicenusa.bratovscak@ospo-slb.si
 
Podružnična šola na Zgornji Ložnici
 • Primož RAJH – vodja podružnične šole Zgornja Ložnicaprimoz.rajh@ospo-slb.si

 

SVET ŠOLE

Svet zavoda opravlja naloge, ki so zapisane v 48. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Člani Sveta zavoda so:

 • Tanja KAMENŠEK – predsednica, predstavnica delavcev zavoda
 • Barbara AJDNIK – članica, predstavnica delavcev zavoda
 • Rahela LONCEVIĆ – članica, predstavnica delavcev zavoda
 • Nataša BLAŽIČ – članica, predstavnica delavcev zavoda
 • Gregor DONČEC – član, predstavnik delavcev zavoda
 • Nina Lilija ŠARMAN – članica, predstavnica Sveta staršev matične šole
 • Helena TURK – članica, predstavnica Sveta staršev matične šole
 • Petra PIRŠ – članica, predstavnica Sveta staršev PŠ Zgornja Ložnica
 • Bojana KOREZ – članica, predstavnica Občine Slovenska Bistrica
 • Cvetka FREŠER – članica, predstavnica Občine Slovenska Bistrica
 • Staša Trajkovič – članica, predstavnica Občine Slovenska Bistrica

 

SVET STARŠEV

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. V Svetu staršev ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga volijo starši z javnim glasovanjem na 1. roditeljskem sestanku oddelka. Na seji Sveta staršev se za eno leto izvolita predsednik in njegov namestnik in v Svet zavoda se za štiri leta izvolijo trije člani (2 starša iz matične šole in 1 s podružnice). Kandidati se predlagajo na seji sveta, volitve so javne.

Predsednica Sveta staršev je Nina Lilija Šarman. 

 

Predstavniki sveta staršev na OŠ Pohorskega odreda v šolskem letu 2023/2024: 

 

1. A – Mark Andrej Jerak

1. B – Pija Godec

1. C – Anamarija Berdelak Potočnik

1. D – Katja Polanec

 

2. A – Anita Belšak Ojcinger

2. B – Mihael Bračko

2. C – Dajana Rožan

2. D – Mirjana Potočnik Sagadin

2. E – Darja Rečnik

 

3. A – Matjaž Vrabič

3. B – Sanja Šikovec

3. C – Boštjan Fridrih

3. D – Črtomir Čander

 

4. A – Tea Brdnik

4. B – Iva Stegne

4. C – Nataša Rožan

4. D – Alenka Lešnik

 

5. A – Sonja Tomazini

5. B – Vanja Kac

5. C – Ksenija Dimec

5. D – Katja Bera

 

6. A – Katja Žmaher

6. B – Bojan Ferk

6. C – Nina Lilija Šarman

6. D – Jasmina Kodrič

6. E – Vanja Švab

 

7. A – Petra Kocijan

7. B – Andreja Štavbe Mušič

7. C – Alenka Pušnik

7. D – Anja Mlakar

 

8. A – Tanja Hutinski

8. B – Anita Rudan

8. C – Andrej Flis

8. D – Vanja Žel Turk

8. E – Edita Jereb

 

9. A – Nina Potočnik

9. B – Tamara Volčjak

9. C – Tamara Šuen

9. D – Barbara Frešer

8. E – Petra Košir

Dostopnost