02 80 50 380 info@ospo-slb.si

Pravila vedenja

PRAVILA VEDENJA, KI SMO JIH IZBRALI UČENCI, STARŠI IN UČITELJI KOT NAJPOMEMBNEJŠA

Dobro počutje v šoli

Ne pozabim na pozdrav. Učitelje in druge delavce šole nagovarjam z ustreznimi izrazi spoštovanja, kot npr. gospa učiteljica, gospa kuharica itd…
Ko vstopim v razred, pozdravim vse, ki so v razredu.
Do učencev in zaposlenih imam spoštljiv odnos.
S svojim ravnanjem ne ogrožam drugih učencev.
Stalno skrbim za lastno varnost, za svojo lastnino in za varnost drugih učencev.
Prosim za pomoč, če jo potrebujem, in se ne posmehujem učencem, ki brez pomoči ne morejo biti uspešni.
V primeru slabega počutja obvestim razrednika, učitelja ali svetovalno delavko.
Ne dovolim, da me kdo zmerja, žali, tepe, se norčuje iz mene, da mi kaj vzame in ne vrne. Tega jaz ne delam drugim.
Spore rešujem s pogovori, ne z nasiljem.
Pazim na svoje stvari, tuje pustim pri miru.
Pazim na red in čistočo šolskih prostorov, okolice šole in na šolsko lastnino.

Garderoba

Zgornja oblačila in obutev odložim v garderobne omarice in se preobujem v copate.
V garderobi se ne zadržujem med odmori in po pouku.
V oblačilih ne puščam denarja, telefonov ali drugih vrednih stvari.
Učenci sami zaklepamo garderobne omarice in smo odgovorni za ključ. Če ga izgubimo, plačamo izdelavo novega ključa.

Pouk

V šolo in k pouku prihajam pravočasno.
K pouku prinašam vse šolske potrebščine in se potrudim delati domače naloge.
Pri pouku sodelujem in ne motim sošolcev in učitelja s svojim vedenjem.
Če zamudim pouk, se opravičim.
Pri pouku športne vzgoje telovadim v športni opremi, ki jo vedno prinesem s seboj.
Od začetka do konca pouka ne zapuščam šolskih prostorov.
Takoj po pouku grem domov.

Odmori

V odmorih na hodnikih, na stopnišču ne kričim, ne tekam, se ne prerivam.
Upoštevam navodila učiteljev in drugih delavcev šole.

Prehrana

Pred jedjo si vedno umijem roke.
Malico in kosilo v miru pojem in pospravim za seboj.

Učilnice

Skupaj s sošolci poskrbim, da je učilnica po končani uri čista in urejena.

V šoli ni dovoljeno:

  • Kajenje, uživanje in prinašanje alkohola in drog.
  • Prinašanje in uporaba pirotehničnih izdelkov.
  • Med poukom in v garderobi ni dovoljeno jesti, piti in zvečiti zvečilnih gumijev.
  • Uporabljanje mobilnih telefonov v času pouka, uporaba fotografskih aparatov, mobilnih telefonov za snemanje, mp3 predvajalnikov, laserjev in igric.
  • Nositi majic z neprimernimi napisi.
Dostopnost