02 80 50 380 info@ospo-slb.si

NADARJENI UČENCI

 

Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki kažejo visoke dosežke ali potenciale na:

  • intelektualnem področju,
  • področju ustvarjalnosti,
  • specifičnih akademskih področjih,
  • pri vodenju,
  • umetniškem področju,
  • psihomotoričnem področju,

in potrebujejo, poleg rednega šolskega programa, tudi posebej prilagojene programe in aktivnosti.

 

Naša šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči.

 

Posebno pozornost dajemo delu s skupinami nadarjenih učencev. Učitelji različnih predmetnih področij pripravljajo številne izobraževalne in ustvarjalne delavnice, nekatere potekajo tedensko pred ali po pouku, druge nekajkrat letno v strnjeni obliki, v zadnjih letih pa se izvajajo tudi v obliki tabora za nadarjene.

Dostopnost