02 80 50 380 info@ospo-slb.si

Odjava prehrane

Posamezen obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezen obrok zajtrka in malice je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8.30. Obroke kosila se lahko odjavi tudi za tekoči dan do 8.30.

Odjave obrokov za matično šolo lahko starši posredujejo:

Na podružnični šoli Zgornja Ložnica sprejema odjave kuharica na telefonski številki 02/ 843 02 05.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Starši so dolžni plačati polno ceno obroka, če obrok ni bil pravočasno odjavljen.

Dostopnost