02 80 50 380 info@ospo-slb.si

Izbirni predmeti

Obvezni sestavni del predmetnika v zadnji triadi devetletke so izbirni predmeti, ki jih šola ponudi učencem. Vsak učenec izbere v šolskem letu dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Učenec izbira predmete iz družbeno-humanističnega ali naravoslovno-tehničnega sklopa. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih na predlog staršev, odločitev sprejme ravnateljica.

 

7. razred

Zap. št. Izbirni predmet Oznaka Št. ur Učitelj
1. Nemščina I NI1 2 Bojana Gantar
2. Španščina I ŠI1 2 Maja Kodrič Crnjakovič
3. Filmska vzgoja (združeno: 9.r) FVZ 1 Marjeta Vertovšek
4. Likovno snovanje I LS1 1 Luka Oman
5. Ansambelska igra ANI 1 Nastja Pančič Čurin
6. Obdelava gradiv: les OGL 1 Nuša Flajšman
7. Sonce, Luna, Zemlja SLZ 1 Andreja Hribernik
8. Sodobna priprava hrane SPH 2 Tina Čadež
9. Šport za sprostitev ŠSP 3 Gregor Dončec, Tanja Bolko, Katarina Okrožnik
10. Urejanje besedil UBE 1 Vili Krajnc
11. Ples PLS 1 Natalija FERK
Podružnična šola na Zgornji Ložnici
1. Nemščina I PŠ NI1 2 Irena Majcen
2. Šport za sprostitev PŠ ŠSP 1 Katarina Okrožnik
3. Sodobna priprava hrane PŠ SPH 1 Tina Čadež

 

8. razred

Zap. št. Izbirni predmet Oznaka Št. ur Učitelj
1. Nemščina II NI2 2 Bojana Gantar
2. Španščina II ŠI2 2 Maja Kodrič Crnjakovič
3. Multimedija MME 1 Vili Krajnc
4. Načini prehranjevanja NPH 1 Tina Čadež
5. Izbrani šport: odbojka IŠO 1 Tanja Bolko
6. Izbrani šport: nogomet IŠN 1 Gregor Dončec
7. Filmska vzgoja II (združeno: 7.r) FVZ 1 Marjeta Vertovšek
8. Poskusi v kemiji POK 2 Asja Perhoč
9. Robotika v tehniki RVT 1 Miran Lovrenčič
10. Daljnogledi in planeti DIP 1 Andreja Hribernik
11. Ansambelska igra ANI 1 Nastja Pančič Čurin
12. Likovno snovanje II (združeno: 7.r in 9.r) LS2 1 Luka Oman
13. Sodobna priprava hrane (združeno: 7.r.) SPH 1 Tina Čadež
14. Ples (združeno: 7.r in 9.r) PLS 1 Natalija Ferk
Podružnična šola na Zgornji Ložnici
1. Nemščina II PŠ (združeno: 9.r) NI2 2 Irena Majcen
2. Izbrani šport: odbojka PŠ (združeno: IŠN) IŠO 1 Lenart Gregorič
3. Izbrani šport: nogomet PŠ IŠN 1 Lenart Gregorič
4. Sodobna priprava hrane PŠ (združeno: 7.r) SPH 1 Tina Čadež
5. Načini prehranjevanja PŠ (združeno: 9.r) NPH 1 Tina Čadež

 

 

9. razred

Zap. št. Izbirni predmet Oznaka Št. ur Učitelj
1. Nemščina III NI3 2 Bojana Gantar
2. Španščina III ŠI3 2 Maja Kodrič Crnjakovič
3. Ansambelska igra ANI 1 Nastja Pančič Čurin
4. Robotika v tehniki (združeno: 8.r) RVT 1 Miran Lovrenčič
5. Obdelava gradiv: kovine OGK 2 Nuša Flajšman, Mojca Korbus
6. Likovno snovanje III (združeno: 7.r  in 9.r) LS3 1 Luka Oman
7. Načini prehranjevanja (združeno: 8.r.) NPH 1 Tina Čadež
8. Sodobna priprava hrane (združeno: 7. r) SPH 1 Tina Čadež
9. Računalniška omrežja ROM 1 Vili Krajnc
10. Zvezde in vesolje ZVE 1 Andreja Hribernik
11. Šport za zdravje ŠZZ 2 Katarina Okrožnik, Gregor Dončec
12. Filmska vzgoja III (združeno) FVZ 1 Marjeta Vertovšek
13. Kemija v življenju KEŽ 1 Asja Perhoč
14. Poskusi v kemiji (združeno: 8.r) POK 1 Asja Perhoč
Podružnična šola na Zgornji Ložnici
1. Nemščina III (združeno: 8.r) NI3 2 Irena Majcen
2. Šport za zdravje ŠZZ 1 Lenart Gregorič
3. Načini prehranjevanja NPH 1 Tina Čadež

 

Dostopnost