02 80 50 380 info@ospo-slb.si

LIFE Nacrls

V Sloveniji poteka projekt Life NarcIS (LIFE19 GIE/SI/0001), katerega glavni namen je vzpostaviti hrbtenico sodobnega naravovarstvenega informacijskega sistema, ki bo kot enotna vstopna točka povezal informacije iz različnih virov, ter omogočal enostavnejši, hitrejši in nazornejši dostop do naravovarstvenih podatkov.  Z okolji, kjer lahko najdemo podzemne živali, pa se srečujejo tudi zainteresirani posamezniki, in seveda, šolarji ter učitelji. Koordinatorji bodo skupaj z učitelji in učenci na terenu zbirali zelo pomembne in vredne podatke o tovrstnih življenjskih okoljih in živalih v njih. Le če poznamo kaj živi okoli nas in v kakšnem stanju je narava, lahko to tudi ustrezno varujemo. Z učenci bomo popisali in pregledali stanje izvirov v bližini šole (v gozdu, kjer poteka močeradova pot in se nahaja več izvirov). V sodelovanju z učitelji in partnerji projekta bomo naredili popis stanja habitata ter pregledali, katere živali najdemo v naši bližnji okolici. Vodja je Asja Perhoč.

Dostopnost