02 80 50 380 info@ospo-slb.si

O knjižnici

Kontakt

Knjižničarki: Mojca Stegne in Karmen Strgar

Telefonska številka: 02 80 50 372

E-pošta: knjiznica@ospo-slb.si mojca.stegne@ospo-slb.si karmen.strgar@ospo-slb.si

Članstvo in izkaznica

Člani šolske knjižnice so vsi učenci in delavci šole. Izjemoma so lahko člani knjižnice tudi drugi. Članarine ni.

Ob vpisu uporabniki prejmejo knjižnično izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposodijo knjižnično gradivo.

Čas odprtosti

Matična šola

Knjižnica je za izposojo odprta v času pouka vsak delovni dan od 7.30 do 10.30 in od 11.00 do 14.00, razen kadar poteka v knjižnici pouk.

Podružnična šola

Knjižnica je za izposojo odprta v času pouka ob torkih od 7.15 do 10.30 in od 11.00 do 14.00 in petkih od 7.15 do 10.30. Knjižnica je zaprta, če v njej poteka pouk.

Izposoja knjižničnega gradiva, izposojevalni roki

Uporabniki si lahko izposojajo knjižnično gradivo na dom ali v čitalnico.

Knjige (leposlovne in strokovne) imajo uporabniki lahko izposojene 14 dni. Po poteku izposojevalnega roka jih je možno podaljšati še za 14 dni, če niso rezervirane. Knjig za domače branje in bralno značko ne podaljšujemo.

Neknjižno gradivo je namenjeno uporabi pri pouku, zato si ga na dom ni možno izposoditi.

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije) in serijske publikacije (časniki, časopisi, revije) je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice.

E-knjige si lahko uporabniki izposojajo v sBiblosu. Hkrati si izposodijo največ 3 e-knjige za 30 dni.

Uporabnikom omogočamo rezervacije gradiva osebno v šolski knjižnici, po e-pošti (knjiznica@ospo-slb.si) ali preko spleta (Moj profil COBISS – Moja knjižnica).

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Ob zaključku pouka je potrebno v šolsko knjižnico vrniti vse gradivo.

Odnos do knjižničnega gradiva

Uporabniki s knjižničnim gradivom skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno gradivo nadomestijo z enako enoto (lahko je tudi rabljen izvod) ali v dogovoru s knjižničarko s po vsebini enakovrednim gradivom.

Obnašanje v prostorih šolske knjižnice

V knjižnico vstopamo v copatih. S knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici moramo ravnati skrbno in odgovorno. V knjižnici in čitalnici je nujna obzirnost do vseh uporabnikov knjižnice. Vstopamo tiho, pozdravimo, se ne pogovarjamo glasno in ne motimo učencev, ki se učijo. Po knjižnici oz. med policami hodimo mirno in počasi. Kakršnakoli dejavnost ali vedenje posameznika, ki bi motilo ali oviralo tekoče delo v knjižnici, ni dovoljeno.

V knjižnici je prepovedano:

– uničevanje knjižničnega gradiva in šolskega inventarja,

– vpitje,

– prinašanje in uživanje hrane in pijače,

– telefoniranje in

– drugo neprimerno vedenje.

Če se član knjižnice kljub opozorilu knjižničarke neprimerno vede še naprej, mora zapustiti knjižnico.

Kaj v knjižnici lahko počnem?

– Berem knjige in revije.

– Pišem domačo nalogo.

– Se učim.

– Pišem referate, seminarske naloge.

– Rešujem knjižne uganke in kvize.

– Pomagam mlajšim učencem.

– Uporabljam tablični računalnik.

– Se tiho pogovarjam s prijatelji.

Uporaba tabličnih računalnikov

Računalniki se uporabljajo predvsem za potrebe pouka (sestavo in oblikovanje referatov, seminarskih nalog, iskanje informacij preko spleta, uporabo COBISS-a itd.). Z njimi se ravna skrbno in odgovorno. Uporaba je omejena na 15 minut (izjemoma več po predhodnem dogovoru s knjižničarko), nadzoruje jo knjižničarka.

Uporaba računalnikov je prepovedana za igranje igric, spletno nakupovanje, obiskovanje spornih spletnih strani (teroristična aktivnost, pornografija) in vnašanje osebnih podatkov ter vse ostalo, kar ni namenjeno pripravi na pouk. Prepovedano je tudi brisanje in nameščanje aplikacij. Če člani zlorabijo pravila pri uporabi, se jim odreče njihova uporaba.

Dostopnost