02 80 50 380 info@ospo-slb.si

Interesne dejavnosti

Poleg obveznega obiskovanja pouka izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov  se lahko učenci prostovoljno vključijo v različne interesne dejavnosti in tako poglobijo znanje na področjih, ki jih posebej zanimajo. Pri izbiri je treba upoštevati, da je prosti čas omejen in da ni mogoče delati na preveč področjih.

Interesna področja:

  • JEZIKOVNO-UMETNIŠKO PODROČJE
  • NARAVOSLOVNO-TEHNIČNO PODROČJE
  • DRUŽBENO-EKONOMSKO PODROČJE, DRUGO
  • ŠPORTNO PODROČJE

Interesne dejavnosti v šolskem letu 2023/2024

Dostopnost