02 80 50 380 info@ospo-slb.si

Šolski sklad

PROSTOVOLJNI PRISPEVKI STARŠEV ZA ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA 

ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024 

 

Spoštovani starši, skrbniki! 

 

Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica ima na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS št.12/96, 23/96) šolski sklad, ki ga upravlja komisija, v kateri so predstavniki strokovnih delavcev šole in predstavniki staršev. 

 

Namen sklada je financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka (znižanje cen vstopnic za gledališke in druge prireditve za vse učence, znižanje prispevkov staršev za dneve dejavnosti v šoli in izven šole, nagrade za pust), zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev, pomoč socialno šibkim (pomoč pri plačilu šolske prehrane, šolskih pripomočkov, pomoč za udeležbo na dejavnostih, ki se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, npr. šole v naravi, interdisciplinarne ekskurzije).  

Šolski sklad pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov (prostovoljnih prispevkov domačih in tujih fizičnih ter pravnih oseb, prostovoljnih prispevkov zbiralnih akcij učencev, prihodkov prostovoljnih prispevkov za izdelke učencev na bazarjih, prihodkov dela tržne dejavnosti zavoda, ipd.). 

 

Šolski sklad in dohodnina 

S spremembo 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 s spremembami in dopolnitvami) imate kot davčni zavezanci možnost, da del dohodnine namenite za donacijo šolskemu skladu. 

Tudi šolski sklad OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica lahko pridobiva sredstva iz naslova donacij posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto, in sicer do največ 0,3 %, pri čemer se lahko sredstva iz tega naslova uporabijo zgolj za učence iz socialno manj vzpodbudnih okolij. 

 

Ta sredstva so namenjena vsem učencem, tudi vašemu otroku. Zato vas prijazno vabimo, da se odzovete temu sporočilu in po svojih zmožnostih prispevate v šolski  sklad. 

 

Prispevate lahko na več načinov: 

  1. Prispevke lahko prinesete v tajništvo šole. 
  2. Prispevke lahko nakažete na transakcijski račun šole (Koda namena: CHAR; Namen plačila: DONACIJA ŠOLSKI SKLAD; BIC banke prejemnika: BSLJSI2X; IBAN: SI56013136030679804; Referenca: SI12 4823811250876, Ime in naslov: OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA, Kopališka ulica 001, 2310 SLOVENSKA BISTRICA). 
  3. Izpolnite lahko temu obvestilu priloženo pristopno izjavo in jo v zaprti ovojnici predate razredniku ali v tajništvo šole. 
  4. Del dohodnine (do največ 0,3 %) lahko namenite šolskemu skladu OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. 
    1. Preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)«, v katerem pod davčno številko upravičenca navedete 48238112 in vpišete odstotek 0,3. 
    2. Natisnete in izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« s svojimi podatki, ga podpišete in prinesete v tajništvo šole. V kolikor nimate možnosti obrazca natisniti, lahko zanj zaprosite v tajništvu šole. 
    3. Natisnete in izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« s svojimi podatki, ga podpišete in ga sami pošljete ali odnesete na pristojni finančni urad (FINANČNI URAD MARIBOR). 

Obrazec lahko izpolnita oba starša oz. tudi drugi sorodniki, ki bi želeli del dohodnine nameniti našemu šolskemu skladu. 

Za pomoč in nakazana sredstva se vam že vnaprej iskreno lepo zahvaljujemo. 

 

Pristopna izjava staršev za šolski sklad!

Dostopnost