02 80 50 380 info@ospo-slb.si

Zaposleni

DELAVCI ŠOLE

Razredni pouk

Zap. št. Ime in priimek Strokovno področje Elektronski naslov
1.        Urška Tič RP urska.tic@ospo-slb.si
2.        Katja Ajdnik vzg. katja.ajdnik@ospo-slb.si
3.        Leonora Bratina Jakić RP leonora.bratina@ospo-slb.si
4.        Rahela Loncević vzg. rahela.loncevic@ospo-slb.si
5.        Milena Zagomilšek RP milena.zagomilsek@ospo-slb.si
6.        Zdenka Jeranovič RP zdenka.jeranovic@ospo-slb.si
7.        Maša Jagodič RP masa.jagodic@ospo-slb.si
8.        Bernarda Skrbiš RP bernarda.skrbis@ospo-slb.si
9.        Ivana Skrbinšek RP ivana.skrbinsek@ospo-slb.si
10.     Rebeka Potočnik vzg. rebeka.potocnik@ospo-slb.si
11.     Ajda Kavčič RP ajda.kavcic@ospo-slb.si
12.     Jana Ceder RP jana.ceder@ospo-slb.si
13.     Hermina Grubelnik RP hermina.grubelnik@ospo-slb.si
14.     Marija Janžič RP marija.janzic@ospo-slb.si
15.     Mateja Tomazini RP mateja.tomazini@ospo-slb.si
16.     Mateja Ivič RP mateja.ivic@ospo-slb.si
17.     Mateja Leskovar RP mateja.leskovar@ospo-slb.si
18.     Romana Naveršnik RP romana.naversnik@ospo-slb.si
19.     Ines Zorko RP ines.zorko@ospo-slb.si
20.     Petra Orešič RP petra.oresic@ospo-slb.si
21.     Tomaž Ozimič RP tomaz.ozimic@ospo-slb.si
22.     Jasmina Peršuh RP jasmina.persuh@ospo-slb.si
23.     Lidija Čibri RP lidija.cibri@ospo-slb.si
24.     Patricija Žuraj RP patricija.zuraj@ospo-slb.si
25.     Maja Čeh RP maja.ceh@ospo-slb.si
26.     Andreja Bohak Potisk RP andreja.bohak-potisk@ospo-slb.si
27.     Anja Dizdarević RP anja.dizdarevic@ospo-slb.si

 

Podaljšano bivanje

28.     Alenka Irgolič RP alenka.irgolic@ospo-slb.si
29.     Maksim Ferme RP maksim.ferme@ospo-slb.si
30.     Vesna Repnik RP vesna.repnik@ospo-slb.si
31.     Brigita Kokol RP brigita.kokol@ospo-slb.si
32.     Danilo Kovačič GEO-DMV danilo.kovacic@ospo-slb.si
33.     Tamara Loparič RP tamara.loparic@ospo-slb.si
34.     Jana Obrovnik RP jana.obrovnik@ospo-slb.si
35.     Janja Kotnik RP janja.kotnik@ospo-slb.si
36.     Aleška Farazin LUM aleska.farazin@ospo-slb.si
37.     Eva Janša RP eva.jansa@ospo-slb.si

 

Predmetni pouk

38.     Barbara Ajdnik SLJ-ZGO barbara.ajdnik@ospo-slb.si
39.     Karolina Rozman TJN-SLJ karolina.rozman@ospo-slb.si
40.     Tanja Kamenšek SLJ-TJA tanja.kamensek@ospo-slb.si
41.     Nina Ančić SLJ-TJA nina.ancic@ospo-slb.si
42.     Darja Rotart MAT darja.rotart@ospo-slb.si
43.     Tjaša Blažej MAT tjasa.blazej@ospo-slb.si
44.     Andreja Hribernik MAT andreja.hribernik@ospo-slb.si
45.     Simona Sobotič MAT-TIT simona.sobotic@ospo-slb.si
46.     Nuša Flajšman MAT-TIT nusa.flajsman@ospo-slb.si
47.     Aleksandra Goljat MAT aleksandra.goljat@ospo-slb.si
48.     Valentina Vehovar TJA-ZGO valentina.vehovar@ospo-slb.si
49.     Nina Šeruga Pufič TJA-ZGO nina.seruga-pufic@ospo-slb.si
50.     Bojana Gantar TJA-TJN bojana.gantar@ospo-slb.si
51.     Virineja Goričan TJA-ZGO virineja.gorican@ospo-slb.si
52.     Irena Majcen TJA-TJN irena.majcen-reyes@ospo-slb.si
53.     Sara Kosmos GUM sara.kosmos@ospo-slb.si
54.     Anja Regoršek GEO-ZGO anja.regorsek@ospo-slb.si
55.     Luka Oman LUM luka.oman@ospo-slb.si
56.     Tina Čadež BIO-GOS tina.cadez@ospo-slb.si
57.     Asja Perhoč BIO-KEM asja.perhoc@ospo-slb.si
58.     Suzana Rajh BIO-KEM suzana.rajh@ospo-slb.si
59.     Marija Regoršek ZGO-DKE marija.regorsek@ospo-slb.si
60.     Rok Leskovar GEO-PED rok.leskovar@ospo-slb.si
61.     Miran Lovrenčič THV-FIZ miran.lovrencic@ospo-slb.si
62.     Mojca Korbus TIT-TJA mojca.korbus@ospo-slb.si
63.     Tatjana Bolko ŠPO tatjana.bolko@ospo-slb.si
64.     Lenart Gregorič ŠPO lenart.gregoric@ospo-slb.si
65.     Gregor Dončec ŠPO gregor.doncec@ospo-slb.si
66.     Natalija Ferk ŠPO natalija.ferk@ospo-slb.si
67.     Marjeta Vertovšek SLJ-SOC marjeta.vertovsek@ospo-slb.si
68. Nastja Pančič Čurin GUM nastja.pancic-curin@ospo-slb.si
69.     Katarina Okrožnik ŠPO katarina.okroznik@ospo-slb.si
70.     Janja Javornik Prosenak SLJ-BIO janja.javornik-prosenak@ospo-slb.si
71.     Barbara Kogelnik TJA-TJŠ barbar.kogelnik@ospo-slb.si
72.     Maja Kodrič Crnjakovič TJŠ majakc@sssb.si
73.     Karmen Belca laborant karmen.belca@ingoliceva.si

 

Drugi strokovni delavci

74.     Mojca Stegne SLJ-KNJ mojca.stegne@ospo-slb.si
75.     Karmen Strgar SLJ-KNJ karmen.strgar@ospo-slb.si
76.     Vili Krajnc ROID vili.krajnc@ospo-slb.si
77.     Eva Leskovšek org. šol. prehrane eva.leskovsek@ospo-slb.si

 

Svetovalni delavci in izvajalci dodatne strokovne pomoči

78.     Neva Klaneček psiholog neva.klanecek@ospo-slb.si
79.     Tjaša Ignjatijev psiholog tjasa.ignjatijev@ospo-slb.si
80.     Jasna Jančič inkluz. pedagog jasna.jancic@ospo-slb.si
81. Mateja Slaček pedagog mateja.slaček@ospo-slb.si
82.     Nina Potočnik pedagog nina.potocnik@ospo-slb.si
83.     Maja Verhovnik spec. pedagog maja.verhovnik@ospo-slb.si
84.     Laura Zrinski inkluz. pedagog laura.zrinski@ospo-slb.si
85.     Nuša Vogrin soc. pedagog nusa.vogrin@ospo-slb.si

 

Vodstvo šole

86.     Nadja Stegne ravnateljica nadja.stegne@ospo-slb.si
87.     Nuša Bratovščak pom. ravnateljice nusa.bratovscak@ospo-slb.si
88.     Tadeja Pregl pom. ravnateljice tadeja.pregl@ospo-slb.si
89.     Primož Rajh vodja podružnice primoz.rajh@ospo-slb.si

 

Administrativni in tehnični delavci

90.     Andreja Repnik računovodja andreja.repnik@ospo-slb.si
91.     Anica Stegne tajnica VIZ anica.stegne@ospo-slb.si
92.     Biserka Ritonja knjigovodja biserka.ritonja@ospo-slb.si
93.     Jana Kobal Skuhala knjigovodja jana.kobal-skuhala@ospo-slb.si
94.     Andrej Kreže hišnik @ospo-slb.si
95.     Maksimiljan Šmid hišnik @ospo-slb.si
96.     Dragica Pučko kuharica @ospo-slb.si
97.     Nataša Blažič kuharica @ospo-slb.si
98.     Barbara Goričan vodja kuhinje barbara.gorican@ospo-slb.si
99.     Jože Mec kuh. pomočnik @ospo-slb.si
100.       Lidija Gričnik kuh. pomočnica @ospo-slb.si
101.       Valerija Špes kuharica @ospo-slb.si
102.       Petra Motaln kuh. pomočnica @ospo-slb.si
103.       Kristina Korošec kuh. pomočnica @ospo-slb.si
104 .      Nataša Gajšt kuh. pomočnica @ospo-slb.si
105.       Nataša Arnuš kuharica @ospo-slb.si
106.       Erika Korošec snažilka @ospo-slb.si
107.       Andreja Janžič snažilka @ospo-slb.si
108.       Gordana Mally snažilka @ospo-slb.si
109.    Anita Sinič snažilka @ospo-slb.si
110.    Simona Pristovnik snažilka @ospo-slb.si
111.   Darinka Lukovnjak snažilka @ospo-slb.si
112.   Albina Kos snažilka @ospo-slb.si
113.       Bojana Šela snažilka @ospo-slb.si
114. Ana Valantan snažilka @ospo-slb.si
115.       Nina Pufič spremljevalka @ospo-slb.si
116.       Tatjana Markež spremljevalka @ospo-slb.si
117. Barbara Rober spremljevalka @ospo-slb.si
118. Ksenija Lipovšek Brdnik spremljevalka @ospo-slb.si
119. Gregor Kukolja spremljevalec @ospo-slb.si

 

Javna dela

120.        Ermira Sope    
121.        Ivanka Pliberšek    
122.        Uroš Milanovič    

 

Dostopnost